De ERCH Jeugdwerking wordt dé referentie

Sinds 13 februari laatstleden, de dag waarop de grote “ERCH Reanimatie Vergadering” plaats vond, bleef het ogenschijnlijk windstil bij de Doenders.  Maar achter de schermen was het dat allesbehalve.  De oproep tot oprichting van een ERCH Jeugdcel, die op 13/02 en via verschillende andere kanalen werd gelanceerd, viel zeker niet in dovemans oren.  Na 13/02 werd een periode van een maand ingelast waarin alle geïnteresseerden zich konden opgeven.

Twee personen bij wie ERCH nauw aan het  hart ligt, Vinciane Pieters en Christophe Stordeur, namen de taak op zich om de opstart van de nieuwe ERCH Jeugdcel in goede banen te leiden. In eerste instantie werd door dit duo een grondige analyse gemaakt van de huidige toestand waarbij o.a. middels een SWOT-analyse werd vastgesteld dat de club heel wat sterke punten en troeven in handen heeft, maar tegelijk zijn er zeker ook een aantal tekortkomingen waaraan verholpen moet worden.  Maar de conclusie was duidelijk: ERCH is een voetbalclub met heel veel potentieel! Maar er was in de eerste plaats nood aan een structuur en visie voor de toekomst, en die werden op punt gesteld.  Hierbij werden naast een high-level structuur, ook een aantal doelstellingen op korte, middellange en lange termijn vooropgesteld.

De missie van de ERCH Jeugdwerking werd vastgelegd in een duidelijke en krachtige boodschap: de jeugdwerking van ERC Hoeilaart moet dé referentie worden (op haar niveau).  Hierbij is het de bedoeling om zoveel mogelijk eigen jeugdspelers naar de eerste ploeg(en) te krijgen, maar tegelijk ook de kans te geven aan de eerder recreatieve voetballer(tje)s om hun favoriete sport te beoefenen in Hoeilaart. De structuur die nodig is om deze missie te bewerkstelligen berust op 3 pijlers: sportieve omkadering, adminstratieve omkadering en de optimalisatie van een aantal ERCH jeugdevenementen. Dit alles zal gepaard moeten gaan met een efficiënte en uitgebreide communicatie.

Na de analyse fase door Vinciane en Christophe werd het tijd om samen aan de slag te gaan met de mensen die zich hadden opgegeven. Exact een maand na 13/02 werd de eerste workshop gehouden en inmiddels werden reeds 2 workshops gehouden. We kunnen met enige fierheid stellen dat een twintigtal enthousiaste ERCH-ers zich geëngageerd hebben, waarbij al snel duidelijk werd wie zich in welke pijler thuis voelt.  Een belangrijk aspect binnen een jeugdcel of jeugdbestuur (what’s in a name) is het feit dat er wel bepaalde verantwoordelijkheden dienen opgenomen te worden voor minstens elke pijler.  Daarnaast zal er ook een vast “comité” zijn bestaande uit de voorzitter, de “cel-verantwoordelijken” en anderen, dat initiatieven neemt en bepaalde knopen zal doorhakken.  Vinciane Pieters zal de algemene leiding van de ERCH Jeugdwerking op zich nemen.

Voor wat betreft de sportieve pijler, voorziet ERCH een sportieve cel die de sportieve visie van ERCH zal bepalen en uitwerken zodat er doelstellingen gedefinieerd worden.  Ze zal instaan voor de begeleiding van de trainers en ook als aanspreekpunt fungeren voor de trainers.  Een evaluatie van spelers en trainers zal een belangrijk onderdeel zal uitmaken van het takenpakket van de sportieve cel.   Het is een ploeg met aan het hoofd de TVJO (Technisch Verantwoordelijke JeugdOpleiding).  De TVJO zal kunnen rekenen op jeugdcoördinatoren die volgens het systeem van de klassieke drieledige opsplitsing ingedeeld worden: onderbouw (U6-U9), middenbouw (U10-U13) en bovenbouw (U15-U21), waarbij de U21 opgevat wordt als de postformatie omdat het deze spelers zijn die in aanmerking komen voor de eerste ploeg(en). Naast de TVJO en zijn coördinatoren zijn er ook nog een aantal andere ervaren personen die de sportieve cel vervolledigen.

Binnen de administratieve cel, onder leiding van de AVJO (Administratief Verantwoordelijke JeugdOpleiding) voorzien we een gelijkaardige structuur.  Hierbij is het vooral de bedoeling dat per “bouw”, de administratieve coördinator het aanspreekpunt is voor de afgevaardigden.  Alle aspecten van de adminstratieve omkadering van de jeugdploegen (betaling lidgelden, uitdelen trainingspakken, uitrustingen, beurtrol kantine, …) worden door de coördinator opgevolgd.

Het is de laatste jaren ook gebleken dat de organisatie en invulling van de ERCH (jeugd)evenementen steeds moeilijker werden.  We denken hierbij in de eerste plaats aan het Sinterklaasfeest en het jeugdtornooi.  Deze evenementen kunnen qua invulling absoluut een opwaardering gebruiken en daar zal de Evenementen cel binnen de jeugdwerking voor zorgen.  Dit zal hand in hand gaan met een doorgedreven communicatie die betrekking heeft op het hele jeugd gebeuren van ERC Hoeilaart. Hierbij denken we aan meer informatie, meer beeldmateriaal, meer nieuws, enz…  Olivier Dewit zal zijn schouders zetten achter deze cel binnen de ERCH Jeugdwerking.

Na de donkere wolken die zich in februari hadden samengepakt boven de Hoeilaartse Kapelstaat, lijkt de hemel dus helemaal  op te klaren.  De jeugdcel die zo hard nodig was en die noodzakelijk was om de club in leven te houden is er gekomen.   De komende weken en maanden zullen nog vele stappen gezet moeten worden en nog vele zaken zullen concreet moeten gemaakt worden. Maar het is duidelijk dat de start veelbelovend is en dat de grote groep van enthousiastelingen met veel goesting aan hun opdracht begonnen zijn.