Home

 


24/05/2020

Geen trainingen bij ERCH

Zoals jullie waarschijnlijk vernomen hebben wordt de mogelijkheid gegeven aan sportclubs om trainingen in open lucht te hervatten, vanaf 18 mei, mits in achtneming van een aantal voorwaarden. Wij zouden dat heel graag doen en sommige van onze jeugdtrainers hebben ons spontaan gevraagd of ze vanaf maandag 18 mei, terug training kunnen geven. Anderzijds zijn we er ons ook bewust van dat niet alle jeugdtrainers  in aanmerking komen om te trainen met onze jeugdige vedetten (o.a. gezien hun leeftijd).
 
Wij hebben op donderdag 14 mei 2020 met de jeugdcel eens overlopen wat de mogelijkheden zouden zijn. We zijn tot de volgende conclusie gekomen:
 
Aangezien we over een groot aantal teams beschikken, en we ten alle tijde een overrompeling moeten vermijden, moeten we een beurtrol opstellen en strikte tijden voorzien voor elke groep. We moeten de trainers ook briefen en bv. handgels voorzien, en WC’s moeten voorhanden zijn, en dergelijke.
Dit alles vergt een verregaande reorganisatie en kan onmogelijk tegen volgende week opgestart worden.
Het bijkomende probleem is dat er vanaf maandag 25 mei gestart wordt met de heraanleg van het kunstgras op het grote veld. Deze werken zullen, afhankelijk van het weer, twee tot drie weken duren. Het vernieuwde kunstgrasveld zal dan nog opgeleverd moeten worden vooraleer we het mogen betreden.
Dit alles maakt dat het, met spijt in het hart, onmogelijk is om trainingen, zelfs in beperkte kring, te hervatten voor midden juni. We zijn bijgevolg genoodzaakt om het seizoen 2019-2020 onherroepelijk af te sluiten. Wij hopen op uw begrip.
 
Verder bestaat er op dit ogenblik eveneens onzekerheid over de organisatie van jeugdkampen en sportkampen zoals onze voetbalstages eind juli en eind augustus. We zijn nu opgestart met het nemen van voorbereidende gesprekken met scholen en de gemeente om waarschijnlijk eind juli een zomerkamp te organiseren. Hierin zouden de deelnemers in vaste, kleine groepen volgens leeftijd onderverdeeld worden en elke groep zou deelnemen aan verschillende activiteiten, balsport, bewegingssport, maar ook tekenles, of zelfs rekenoefeningen, of een taalbad, enz,….  Zodra er hier duidelijkheid over is zullen wij u dit langs deze weg laten weten.
 
Hou het veilig,
De ERC Hoeilaart jeugdcel


26/11/2019

Peter Everaerts is de nieuwe T1 van ERCH A

Nadat de wegen van ERCH en Pascal Daelman jammer genoeg scheidden afgelopen zondagavond, moesten we op zoek naar een nieuwe hoofdtrainer voor onze P2. Het profiel dat de voorkeur genoot was duidelijk: nederlandstalig, ervaring met jonge spelers en ambitieus. Een streekgenoot was zeker een pluspunt.  Lees meer …01/01/2019

ERCH cafetaria Huren?

Wisten jullie dat je onze cafetaria kan afhuren voor een feestje (verjaardag, communie, eetfestijn, …)? Je kan er iets heel moois van maken als je dat wilt. Kijk maar naar onderstaande foto’s:

Meer info en reservatie bij Serge Muyldermans (svmuylde@vub.ac.be).