Privacy

ERC hoeilaart beschikt over 2 soorten gegevenslijsten

 1. je bent ingeschreven op onze nieuwsbrief en dus beschikken wij over je emailadres
 2. jij of je kind bent lid en/of lid geweest van ERC Hoeilaart.  Hierdoor beschikken wij naast je emailadres, mogelijks over volgende informatie over jou en/of je kind(eren):
  • Naam
  • Voornaam
  • Geboortedatum
  • Adres
  • Emailadres
  • Telefoon- of GSM nummer
  • Aansluitingsnummer bij de KBVB
  • Aansluitingsdatum

Waar en hoe verzamelt ERC Hoeilaart je gegevens?

Voor leden gebeurt dit:
 1. door het invullen van het online formulier “Aanvraag aansluiting” op onze website (http://www.erchoeilaart.be/aansluiten-bij-erch/)
 2. of doordat je deze gegevens persoonlijk hebt medegedeeld aan onze secretaris/GC bij de inschrijving van jezelf of je kind(eren).

Waarom worden deze gegevens bewaard?

 • Om de indeling van de ploegen te kunnen beheren
 • Het bijhouden van de betalingen van de lidgelden
 • Om informatie over onze vereniging te kunnen verspreiden via email

Wie binnen ERCH heeft toegang tot deze gegevens?

 • De secretaris/GC die de inschrijvingen en de lijst met aangesloten leden beheert voor de KBVB.
 • De penningmeester die de betalingen van het lidgeld registreert
 • De verantwoordelijke voor de jeugdopleiding die ten allen tijde moet weten wie in welke ploeg speelt
 • De trainer van de ploeg waar jij of je kind(eren) bij ingedeeld werd.
 • De verantwoordelijke voor de kledij die registreert wie welke maat heeft.
 • De verantwoordelijke voor de communicatie van de club met de buitenwereld voor o.a. de nieuwsbrief, uitnodigingen, aankondigingen,…

Hoe lang bewaren wij die gegevens?

 1. Voor wat betreft de geabonneerden op onze nieuwsbrief blijft het emailadres in onze lijst tot wanneer de geabonneerde aangeeft de nieuwsbrief niet langer te willen ontvangen. Dit kan door een mail te sturen naar erchoeilaart@gmail.com met daarin de tekst “uitschrijven aub”.
 2. Voor wat betreft onze leden houden wij die informatie bij zolang zij lid zijn van onze vereniging.

Waar en hoe worden de gegevens bewaard?

Deze gegevens bevinden zich op een door een paswoord beveiligde plaats in de cloud (het internet) in een met een paswoord beveiligd bestand.  Indien wij vaststellen dat de inhoud van dit bestand toch zichtbaar is geworden voor derden of ongeoorloofde personen, dan zullen wij u dit onmiddellijk mededelen via de mailing lijst.

Foto’s van onze voetballers/leden op internet / TV

Wij hebben ook de gewoonte om foto’s van onze voetballers (in ploeg of individueel) te publiceren op onze website http://www.erchoeilaart.be of via de sociale media (bv. onze Facebook pagina (http://www.facebook.com/ErcHoeilaart), en op de TV in onze kantine.  Indien u dit niet wenst, gelieve ons dit dan per email naar bestuur@erchoeilaart.be te laten weten.

Hoe zorg je voor je de uitoefening van de rechten van betrokkenen?

1. Mededeling rechten betrokkenen

Via deze email proberen wij u op de hoogte te houden van ons privacy beleid en je rechten. Je kan deze informatie ook te allen tijde nalezen op onze website http://www.erchoeilaart.be.

2. Verzoeken om inzage, rectificatie, wissen, beperking van de verwerking, bezwaar, gegevensoverdraagbaarheid

Je kan ons altijd bereiken via email op bestuur@erchoeilaart.be indien je extra vragen hebt omtrent ons privacy beleid of wanneer je iets wenst te veranderen aan de manier waarop wij je gegevens gebruiken. Wij zijn ook steeds bereikbaar via het contactformulier op onze website http://www.erchoeilaart.be/club/contact/

3. Intrekking van toestemming (voor de toekomst)

Indien je ons niet langer de toestemming verleent om uw gegevens bij te houden en te gebruiken kan je dat laten weten via email op bestuur@erchoeilaart.beof via het contactformulier op onze website http://www.erchoeilaart.be/club/contact/