Documenten

Procedure ongeval/blessure

Hieronder vind je de te volgen stappen vanaf het seizoen 2022-2023:

 1. Allereerst dien je zo snel mogelijk het document ‘ongevalaangifte‘ te downloaden en te printen.  Wij raden trouwens iedereen aan om een afgedrukt exemplaar in een plastic mapje in je voetbalzak te steken.  Op die manier heb je dit bij de hand als je bv. naar spoedgevallen in het ziekenhuis dient te gaan.
 2. Binnen de 24 uur na het ongeval naar arts/kliniek gaan voor vaststelling en om het document laten invullen.
 3. Mutualiteit vignet opplakken en ondertekenen (speler of ouder)
 4. Het origineel bezorg je op papier OF via e-mail (deftige scan , geen foto) bezorgen aan Serge Muyldermans (serge.muyldermans@vub.be).
 5. Bijkomende info te bezorgen aan Serge.  Hij moet deze info online invullen:
  1. Omstandigheden van ongeval beschrijven en tijdstip (dag & uur) en plaats vermelden.
  2. Is de gekwetste speler gedekt door een privé hospitalisatie verzekering, en zo ja welke maatschappij (tel en adres) vermelden
  3. Beroep van gekwetste speler en adres werkgever en is speler onderworpen aan sociale zekerheid.

De club moet dan vervolgens een dossier online via E-kickoff aanmaken en dat ondertekende document opladen.  De rest van de procedure blijft hetzelfde zoals voorheen: de speler betaalt de medische onkosten en bij genezing gaat men naar de mutualiteit en vraagt een document met afrekening van het betaalde, het teruggestorte bedrag door mutualiteit en overblijvend remgeld.

Opmerkingen:

 • hou er rekening mee dat er 11 € dossierkosten zijn
 • Kiné wordt hoogstwaarschijnlijk NIET terugbetaald (ook tandheelkunde is moeilijk).
 • Men betaalt remgeld terug voor behandeling aan prijs van een geconventioneerde arts/geneesheer. Remgeld wordt ook terugbetaald aan het goedkoopste barema van die behandeling.