FAQ

Veelgestelde vragen

 1. Hoe moet ik mij inschrijven bij ERC Hoeilaart?
 2. Hoe moet ik mij uitschrijven?
 3. Waarom moet ik mij inschrijven bij ERC Hoeilaart?
 4. Moet ik mij elk jaar opnieuw inschrijven?
 5. Moet ik iets betalen?
 6. Ben ik ingeschreven als ik lidgeld heb betaald?
 7. Hoeveel bedraagt het lidgeld en wat krijg ik ervoor in de plaats?
 8. Hoe moet ik het lidgeld betalen?
 9. Kan ik een extra paar kousen kopen? Een voetbalzak? Een trainingspak?
 10. Wanneer kan ik meespelen met wedstrijden?
 11. Wanneer vinden de meeste matchen plaats? Is het steeds op verplaatsing?
 12. Moet ik altijd komen trainen?
 13. Krijg ik vermindering op het lidgeld als ik maar 1x per week kan trainen?
 14. Moet/mag ik aan alle matchen meedoen?
 15. Wat is het verschil tussen A en B ploegen?
 16. Mag ik met A meetrainen als de uren van B mij niet passen (of omgekeerd)?
 17. Wat te doen bij een ongeval?

1 Hoe moet ik mij inschrijven bij ERC Hoeilaart?

Je kan dit doen op verschillende manieren.  Een eerste stap is het invullen van het formulier op deze pagina.  Vervolgens neemt onze secretaris/GC contact met je op om de inschrijvingspapieren te laten ondertekenen door één van de ouders.  Je kan ook langskomen op donderdag na 20.00 uur of tijdens de jeugdwedstrijden.


2 Hoe moet ik mij uitschrijven?

Dit kan enkel via aangetekend schrijven naar ERCH en naar de KBVB, en dit in de periode van 1 tot en met 30 april.


3 Waarom moet ik mij inschrijven bij ERC Hoeilaart?

Enkel wie ingeschreven is, is speelgerechtigd voor de wedstrijden en verzekerd voor ongevallen/blessures die voorkomen tijdens trainingen of wedstrijden.  In principe mag je dus niet meetrainen en zeker niet meespelen met wedstrijden zolang je niet aangesloten bent bij ERC Hoeilaart.


4  Moet ik mij elk jaar opnieuw inschrijven?

Neen. Eens je ingeschreven bent bij ERCH blijf je ingeschreven tot wanneer je:

 • je uitgeschreven hebt (zie vraag 2)
 • je een jaar niet gespeeld hebt, dan hebben wij je uitgeschreven

Na elke periode van inactiviteit van een jaar of meer vraag je dit best eerst na bij Serge Muyldermans.  Maar wie dus gewoon één keer ingeschreven is en verder is blijven voetballen bij ERCH, hoeft zich dus niet elk jaar in te schrijven.  Je moet wel elk jaar je lidgeld betalen.


5 Moet ik iets betalen?

Ja, je moet elk jaar voor het begin van het seizoen je lidgeld betalen.


6  Ben ik ingeschreven als ik lidgeld heb betaald?

Neen, voor nieuwe spelers geldt  dat het niet is omdat je je lidgeld hebt betaald dat je automatisch ingeschreven bent.  Je moet sowieso aangesloten zijn bij ERC Hoeilaart om te mogen spelen (zie vraag 3).


7 Hoeveel bedraagt het lidgeld en wat krijg ik ervoor in de plaats?

Voor het seizoen 2023-2024 zullen wij volgende tarieven hanteren voor wat het jaarlijks lidgeld betreft:

 • U6: 250 €
 • ​​Vanaf U7: 330 € voor het 1ste kind, voor het 2de kind, is er 30 €  korting, vanaf het 3de kind van hetzelfde gezin betaal je € 250.

In ruil hiervoor krijgt men o.a. jaarlijks een trainingspak, een trainingsbal, een paar kousen, een geschenk met Sinterklaas, ​aangepaste infrastructuur, mogelijkheid tot douchen na elke training en wedstrijd, 1 drankbonnetje na elke wedstrijd (ook op verplaatsing), 2 trainingen (U6: 1 training) en 1 wedstrijd per week, verzekering, gratis toegang voor ouders en alle andere supporters tot jeugdwedstrijden, gratis toegang voor jeugdspelers tot thuiswedstrijden van onze eerste ploegen, ​enz…


 8 Hoe moet ik het lidgeld betalen?

Mogen wij u vragen om het lidgeld te storten op rekeningnummer BE83 7340 0670 3315 (KBC – BIC: KRED BE BB) van ERC Hoeilaart met vermelding van naam, voornaam en geboortejaar van de speler(s).

Indien u de betaling wenst te spreiden, gelieve dan voorafgaandelijk contact op te nemen met onze ombudsman Serge Muyldermans (email: svmuylde@vub.ac.be).


9 Kan ik een extra paar kousen kopen? Een voetbalzak? Een trainingspak?

Ja, dat kan. Ziehier de prijzen:

 • Kousen: € 7
 • Voetbalzak: XXXX
 • Trainingspak: € 50

10 Wanneer kan ik meespelen met wedstrijden?

Zodra de KBVB je aansluiting heeft bevestigd (meestal een paar dagen na de ondertekening op de club) mag je meespelen.  Of je effectief meespeelt hangt uiteraard ook af van de trainer.


11 Wanneer vinden de meeste matchen plaats? Is het steeds op verplaatsing?

Het uur van de thuiswedstrijden ligt vast maar hangt af van ploeg tot ploeg.  Op de ploegen-pagina’s op onze website vind je de uren
van de thuismatchen.  Je speelt 1 match op 2 op verplaatsing. Die uren hebben wij uiteraard niet in de hand.


12 Moet ik altijd komen trainen?

Ja, in principe wel en je moet beschikbaar zijn voor de wedstrijden. Wij rekenen dus maw wel op onze spelers. Het kan natuurlijk altijd gebeuren dat de speler eens niet kan omwille van een verjaardagsfeestje of omdat men op weekend is. Maar in principe moet de speler voor de meeste wedstrijden beschikbaar zijn. Als je toch eens afwezig bent, verwittig de trainer dan zo snel mogelijk zodat hij/zij er rekening kan meehouden.


13 Krijg ik vermindering op het lidgeld als ik maar 1x per week kan trainen?

Neen.


14 Moet/mag ik aan alle matchen meedoen?

Zie ook vraag 12.  De trainers moeten ervoor zorgen dat iedereen evenveel matchen speelt, op voorwaarde dat de spelers altjid komen trainen. Stel dat de groep zo groot is dat niet iedereen elke week kan spelen, dan vragen wij aan de trainers dat ze bij het begin van het seizoen een beurtrol opmaken zodanig dat iedereen weet wanneer hij/zij vrij is.


15 Wat is het verschil tussen A en B ploegen?

Om ervoor te zorgen dat iedereen op zijn eigen niveau kan spelen, hebben wij bij ERCH -zoals bij de meeste andere clubs- een indeling gemaakt van de spelers op basis van hun “voetbalniveau”.  Het komt erop neer dat spelers die al wat verder staan in hun voetbalevolutie (techniek, balbehandeling, conditie, spelinzicht, attitude, enz…) eerder in een A-ploeg zullen ingedeeld worden dan spelers die nog niet zo ver staan of die pas beginnen te voetballen.  Het aantal jaren dat je al voetbalt is echter geen criterium op zich om ingedeeld te worden bij A of B.  Zo kan het zijn dat een speler die op zijn 5de begint te voetballen de rest van zijn carrière in een B ploeg speelt, terwijl iemand die pas op 7 jaar begint na een paar jaar of zelfs meteen bij een A- ploeg ingedeeld wordt.


16 Mag ik met A meetrainen als de uren van B mij niet passen (of omgekeerd)?

In principe kan dit niet.  Er zijn altijd wel uitzonderingen. Dit moet sowieso besproken worden met de trainers en kan enkel na toestemming van het bestuur of de jeugdcoördinator.


17 Wat te doen bij een ongeval?

Dat wordt in dit document uitgelegd.  Je zal ook het aangifteformulier moeten afprinten en laten invullen door een arts.  Dat ingevuld document moet ten laatse 14 dagen na het ongeval bij onze secretaris/GC Serge Muyldermans afgegeven worden.