ERCH neemt afscheid van T1 Pascal Daelman

Zondagavond, na de verloren wedstrijd op het veld van staartploeg KHO Huizingen, werd na een goed gesprek tussen sportief verantwoordeijke voorzitter Gino Vandervoort enerzijds en T1 Pascal Daelman anderzijds, besloten om de samenwerking tussen beide partijen vroegtijdig stop te zetten. De reden hiervoor is duidelijk: het uitblijven van resultaten en het gebrek aan continuiteit in de sportieve prestaties van de A-ploeg. De club had immers voor het seizoen als ambitie een plaats in de top 5 vooropgesteld om vervolgens te groeien naar een nieuwe promotie naar P1. ERCH vreest dat deze ambitie gezien de prestaties en resultaten tot nu toe, niet zal behaald worden en grijpt daarom in. De club wenst Pascal te bedanken voor de fijne samenwerking en wenst hem veel succes in de toekomst.

Maar tegelijk moet ERC Hoeilaart dus op zoek naar een nieuwe T1 voor de A-ploeg in 2de provinciale. In afwachting van een nieuwe T1 nemen T2 Jean-Paul Mortier en TM Olivier Ambroise de sportieve leiding voorlopig over.

Kandidaten mogen telefonisch contact opnemen met voorzitter Gino Vandervoort (0475/86.12.81) of via e-mail naar kandidatuur@erchoeilaart.be .