30/01/2019: Grote ERCH Reanimatie 13/02

Het gonst van de geruchten over ERCH en een aantal onder jullie stellen zich hierbij vragen:

  •  is het waar dat de voorzitter ermee stopt?
  • Is het waar dat het ruzie is binnen het bestuur? 
  • Wat gaat er gebeuren met de club? 
  • Enz.…

Concreet  is het zeker zo dat 2 bestuursleden door omstandigheden vanaf het einde van dit seizoen ermee stoppen.  Het is dus alvast noodzakelijk dat een aantal functies binnen het bestuur ingevuld zullen worden door nieuwe mensen.  Indien we hierin niet slagen is het zéker gedaan met ERCH.

Hoewel op het eerste zicht alles zijn gewone gang lijkt te gaan, kunnen wij de hoogdringendheid van deze boodschap onvoldoende benadrukken.  Het is dankzij een heel aantal vrijwilligers zoals onze afgevaardigden bij de jeugdploegen en dankzij een groep van gemotiveerde trainers en ploegafgevaardigden dat de organisatie van onze jeugdploegen momenteel nog weinig hinder ondervindt van de impasse waarin onze club stilaan verzeild raakt.  Uiteraard is er ook het handvol vrijwilligers dat deel uitmaakt van het bestuur die dagelijks en 7 dagen op 7  (te) veel werk verzetten om de club draaiende te houden.  Al deze zaken zijn zeker positieve elementen binnen onze club.  Maar… ERCH mist structuur, mist mensen, mist verantwoordelijken.

De oplossing is simpel: een aantal mensen (liefst zoveel mogelijk) moet zich gaan engageren om een verantwoordelijkheid (hoe klein ook) binnen onze club op te nemen, zoniet zullen wij genoodzaakt zijn om op het einde van dit seizoen de stopzetting van ERC Hoeilaart aan te kondigen.  Dat kan een abrupt einde van ERCH zijn, dat kan een fusie zijn (met wie?), enz… Zulk scenario zouden wij liever willen vermijden.

Vooral m.b.t. onze jeugdwerking willen wij streven naar de oprichting van een jeugdbestuur dat de (grote) belangen van onze meer dan 250 actieve  jeugdspelers gaat behartigen én ter harte nemen.  Wij beschikken bij ERCH over een grote groep van enthousiaste jeugdspelers, gemotiveerde trainers en zeker ook afgevaardigden en andere vrijwilligers. Zij vormen de echte schat van ERCH. Willen we dit écht laten verloren gaan?

Zoals jullie zien is de toestand ernstig maar (nog) niet hopeloos.  Er zijn zeker ouders, supporters, sympathisanten, … die goede ideeën hebben en zeker zin hebben om ERCH nieuw leven in te blazen.  Wij rekenen op jullie om onze vereniging en club te willen redden en nodigen jullie dan ook van harte uit op de “Grote ERCH Reanimatie” vergadering in onze cafetaria op woensdag 13 februari om 19u00.

Wij kijken uit naar jullie aanwezigheid!

Het bestuur  van ERC Hoeilaart